Μαθήματα Αγγλικών - Επίπεδα

Pre-Jun
Junior

A
B
C
D
E

Lower
Advanced
Proficiency

Μαθήματα Αγγλικών - Πτυχία


Πτυχία Αγγλικών Cambridge

F.C.E. (Lower)
C.A.E. (Advanced)
C.P.E. (Proficiency)

Πτυχία Αγγλικών Michigan

E.C.C.E. (Lower)
A.L.C.E. (Advanced)
E.C.P.E. (Proficiency)

TOEIC

TOEFL

London Edexcel

IELTS
Δείτε ακόμα...
Ιδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής Υπολογιστών eLearning
Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα e-Learning - Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση
επάνω