Ιδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής μέσω InternetΜαθήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής

ECDL (European Computer Driving License)
MOS (Microsoft Office Specialist)
IC3 (Internet & Computing Core Certification)
Cambridge IT Skills
KeyCERT
Πιστοποιήσεις πληροφορικής & χρήσης υπολογιστών Δασκάλων, Καθηγητών
Πιστοποίηση πληροφορικής & χρήσης υπολογιστών για διαγωνισμούς Δημοσίου

Σχολικά Μαθήματα Πληροφορικής - Υπολογιστών - Πανελλήνιες

Νέες τεχνολογίες στο Δημοτικό
Εφαρμογές Πληροφορικής
Εφαρμογές Υπολογιστών
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΑΕΠΠ
Δομημένος Προγραμματισμός
Δίκτυα Ι
Δίκτυα ΙΙ
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων
Λειτουργικά Συστήματα
Πολυμέσα Δίκτυα
Γλωσσομάθεια - Ψευδογλώσσα - Γλώσσα - Αλγόριθμοι

Γενικά Μαθήματα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για αρχάριους.
Εκμάθηση λειτουργικού συστήματος Ubuntu, Linux, Mac OS, Windows Mobile, XP, Vista ή 7 Seven.
Ενημέρωση, ασφάλεια, χρήση βιντεοπαιχνιδιών.
Διαχείριση πληροφοριών, ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Προστασία από ιούς, επιθέσεις μέσω διαδικτύου.
Εγκατάσταση Windows & εφαρμογών υπολογιστών.
Συντήρηση & σωστή λειτουργία των Windows.
Συντήρηση κεντρικής μονάδας & συσκευών υπολογιστή.
Σχεδίαση ιστοσελίδων (web page) & ιστολόγιου (blog) για αρχάριους.
Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για τρίτη ηλικία.
Μαθήματα τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών & δικτύων.
Προστασία προσωπικών αρχείων (backup - restore).

Μαθήματα Γλωσσών Προγραμματισμού Υπολογιστών & Ιστοσελίδων

Assembly
Cobol
Fortran
Lisp
Sql / MySQL
Access
UML
Html / Xhtml
CSS
PHP
Java / Javascript
Logo
C / C++
Visual C++ .NEΤ
Basic / Quick Basic
Visual Basic .NET
Borland Pascal / Turbo Pascal

Εκπαίδευση Εφαρμογών Υπολογιστών

Windows
Word
Excel
Access
Outlook
Powerpoint
Visio
Publisher
InDesign
Macromedia Dreamweaver
Illustrator
Pinnacle Studio
Internet Explorer 
Mozilla Firefox
Photoshop
CorelDraw
AutoCAD
Autodesk 3D Studio Max
Adobe Premiere
WaveLab
VirtualDJ
Cubase
Fruity Loops
Traktor
Reaktor
Recycle
Reason
Rebirth
Cool Edit
MixMeister Studio
Δείτε ακόμα...
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών eLearning
Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα e-Learning - Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση
επάνω