Όροι Χρήσης - Σύμβαση Χρήσης

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου
όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές της athenspc.gr
διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών
μέσα από το υπάρχον κείμενο. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της athenspc.gr,
υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Ο επισκέπτης των σελίδων και χρήστης των υπηρεσιών της athenspc.gr δέχεται τους όρους χρήσης, που ισχύουν για όλο το σύνολο
των περιεχομένων, των σελίδων, των γραφικών και των αρχείων της athenspc.gr. Οφείλει να διαβάσει προσεκτικά
τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας.
Η athenspc.gr μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης κατά καιρούς.
Ελέγξτε στο κάτω μέρος της σελίδας, την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας της athenspc.gr.
Παρακαλείστε να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για πιθανές αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών και
των σελίδων της athenspc.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνη η athenspc.gr για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε
περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο
μέσα από της σελίδες της athenspc.gr.

Λεκτική, φυσική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των υβριστικών χαρακτηρισμών) οποιουδήποτε
πελάτη, επισκέπτη, συνεργάτη ή μέλους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού και διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η athenspc.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων
οι σελίδες της athenspc.gr διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της athenspc.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών
και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της athenspc.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, δε μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,
αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της athenspc.gr.
Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό
υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης της athenspc.gr.

Υπηρεσία e-Learning

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και "όπου είναι διαθέσιμη".
Προς το παρόν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Η athenspc.gr μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό,
το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, ή να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες μας σε τρίτους, εκτός αν ρητά ορίζεται από εμάς.
Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αυτό θα είναι αποκλειστικά δική σας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η athenspc.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική,
παρεπόμενη ή άλλη ζημία, περιλαμβάνοντας αλλά και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, αποζημίωση για απώλεια κερδών,
υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη κι αν η athenspc.gr
έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από:
(i) τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας
(ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που απορρέουν από κάθε είδους αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ή από την υπηρεσία
(iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας
(iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με την υπηρεσία
(v) ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσία.
Οποιαδήποτε ευθύνη θα περιορίζεται στην αξία της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται μόνο για κατόχους λογαριασμών με διαθέσιμο ποσό.
Είναι διαθέσιμη μόνο μέσω internet, email, chat και τηλεφώνου. Απαραίτητη η συγκατάθεση κηδεμόνα για άτομα κάτω των 18 χρονών.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας, καταβάλλοντας το ποσό που
αντιστοιχεί στη μέχρι αυτή τη στιγμή, παρεχόμενη υπηρεσία. Η εκτιμώμενη ποσότητα των ωρών ολοκλήρωσης της ύλης
ενδέχεται να μεταβληθεί. Εάν οι μονάδες στον λογαριασμό δεν επαρκούν, τότε η athenspc.gr
έχει δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας έως ότου προστεθούν στο λογαριασμό μονάδες.
Κατάθεση χρημάτων μέσω paypal γίνεται αυστηρά μόνο από τον κάτοχο της πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Τα εξ' αποστάσεως μαθήματα γίνονται κατόπιν ραντεβού με τον καθηγητή που σας έχει αναλάβει. Η ακύρωση ή η αλλαγή του ραντεβού,
από μέρους του πελάτη, πρέπει να γίνει το αργότερο 12 ώρες πριν το ραντεβού. Αλλιώς υπάρχει χρέωση 9.90€ για την ακύρωση,
την αλλαγή καθώς και για την μη παρουσία του πελάτη, κατά την προσυμφωνημένη ώρα και ημερομηνία.

Η μαγνητοσκόπηση του μαθήματος γίνεται κατόπιν απαίτησης του πελάτη, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της athenspc.gr και έπεται
σε όλους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χρήση των αρχείων της μαγνητοσκόπησης, εκτός από αυτή της
επανάληψης από τον συγκεκριμένο μαθητή που παρακολούθησε το μάθημα. Απαγορεύεται η αντιγραφή του αρχείου σε μέσα αποθήκευσης
εκτός αν πρόκειται για προσωπική χρήση από τον μαθητή. Απαγορεύεται ή δημοσιοποίηση του βίντεο στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο,
περιοδικά, εφημερίδες ή στο διαδίκτυο. Τα βίντεο περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικών δεδομένων και
διασφαλίζονται με όρους διασφάλισης απορρήτου, εχεμύθειας και μη δημοσιοποίηση δεδομένων.
Απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν ή να τα δημοσιεύσουν.
Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο 2472 / 97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία.

Η athenspc.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα προκληθεί στον υπολογιστή σας, ειδικά και όχι μόνο, όταν
ευθύνεται σε υπαιτιότητα τρίτων, όπως σε κακής ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος, λάθος χειρισμό υπολογιστή, λάθος σύνδεση υπολογιστή,
πτώση υπολογιστή, ιούς ή κάποια άλλη διαδικτυακή απειλή, κατά την διάρκεια, πριν και μετά της υπηρεσίας e-Learning που παρέχουμε.

Ασφάλεια Χρήστη Υπηρεσίας e-Learning

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και τον κωδικό του
λογαριασμού / πρόσβασης σας. Η athenspc.gr δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία από την αδυναμία σας
να συμμορφωθείτε με την παρούσα υποχρέωση ασφάλειας. Σας ζητείται να μην μοιράζονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού /
πρόσβασης στον υπολογιστή σας ή με τρίτους. Αν αυτό συμβεί παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αμέσως.
Στις απομακρυσμένες συνεδρίες δεν θα σας ζητήσει οποιαδήποτε σύνδεση μαζί σας χωρίς κανένα ζωντανό πρόσωπο που να μιλά σε σας
την ίδια στιγμή. Σε περίπτωση που πάρετε κάποια πρόσκληση σύνδεσης χωρίς να μας το έχετε ζητήσει εσείς προσωπικά,
παρακαλούμε να μη δεχθείτε το αίτημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, όσον αφορά τη
χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι δράσεις σας και οι αλληλεπιδράσεις μαζί μας, σχετικά με την υπηρεσία e-Learing, θα πρέπει
να συμμορφώνονται με τους νόμους της Ελλάδας στον κυβερνοχώρο και ή της χώρας διαμονής σας.

Σύνδεσμοι - Links προς Άλλες Ιστοσελίδες.

Η athenspc.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και
την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμων - links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες.
Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η athenspc.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

Προγράμματα και Εφαρμογές

Κάποια από τα προγράμματα που προτείνουμε απαιτούν εξειδικευμένη χρήση, διαφορετικά μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας.
Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη και η athenspc.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανόν προβλήματα
ή βλάβες που θα προκληθούν από την απλή χρήση ή για λάθος χειρισμό αυτών των εφαρμογών.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters της athenspc.gr λαμβάνονται με την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
athenspc.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Η athenspc.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της athenspc.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην athenspc.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων μας.

Περιορισμός Ευθύνης της athenspc.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η athenspc.gr και οι διαχειριστές των
ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
εφαρμογών και οδηγιών της athenspc.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση
των όρων χρήσης της athenspc.gr, των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται.

Τα περιεχόμενα των σελίδων της athenspc.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη
με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η athenspc.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες
ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα
και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η athenspc.gr προσπαθεί ώστε ο ισότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές
της athenspc.gr δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα,
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η athenspc.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της athenspc.gr, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή
αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της athenspc.gr και του
επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται
υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Η Τελευταία Ενημέρωση έγινε την 28/8/2011 από την athenspc.gr.
Για πληροφορίες, ερωτήσεις, απορίες και διευκρινίσεις των παραπάνω, στείλτε email στο info@athenspc.gr
επάνω