Υποστήριξη Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών Εξ' Αποστάσεως
Τηλεφωνικές Κλήσεις & Ραντεβού

Ημερομηνία, ώρα, διάρκεια κλήσης - ονοματεπώνυμο καλούντα -
τηλέφωνο επικοινωνίας - καταγραφή μηνύματος - τηλεφωνικά ραντεβού.
Συντονισμός ραντεβού, follow up, Agenda.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Λήψη, διανομή & ταξινόμηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails).
Προώθηση, απάντηση, συγκεντρωτικές αναφορές.
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφάλειας (email backup).

Fax

Διαχείριση εισερχόμενων & εξερχόμενων fax.
Πρωτόκολλο, ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.


Δακτυλογράφηση

Αλληλογραφίας, fax, emails.
Κειμένων, επιστολών, χειρόγραφων ή ηχογραφημένων.

Μορφοποίηση Κειμένων & Εγγράφων

Scanning, μετατροπές τύπων εγγράφων, αρχείων pdf, μορφοποίηση επιστολών,
επιμέλεια - διόρθωση κειμένων, επιστολόχαρτα, εκτυπώσεις.

Μεταφράσεις

Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ρώσικα.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Ψηφιοποίηση & Οργάνωση Γραφείου

Κειμένων, λογιστικών στοιχείων, συμβολαίων, φωτογραφιών.
Καταλόγων προϊόντων, υπηρεσιών, πελατών, προμηθευτών.
Σημειώσεων - εργασιών συναντήσεων & συνεδρίων.
Ψηφιακή οργάνωση γραφείου (digital office).
Αντίγραφα ασφαλείας (file backup).

Βάσεις Δεδομένων - Databases

Δημιουργία & διαχείριση βάσεων δεδομένων.
Καταχώρηση, αναζήτηση, ταξινόμηση & συγχώνευση
στοιχείων, τιμών, ονομάτων, δεδομένων, αποτελεσμάτων κλπ.

Reports & Spreadsheets

Στατιστικά, γραφήματα, αμφίδρομη μεταφορά στοιχείων από βάσεις δεδομένων.

Παρουσιάσεις & Βίντεο

Παρουσιάσεις Power Point, Slideshow, DVD video.
Μετατροπή παρουσιάσεων σε Web Content.

Έντυπο Υλικό

Επιστολόχαρτα, προσκλήσεις, ευχετήριες & ευχαριστήριες κάρτες.
Business cards (επαγγελματικές κάρτες).
Διαφημιστικά & ενημερωτικά φυλλάδια.
Direct Mail: αποστολή & follow up, φάκελοι, ετικέτες.

Κατάλογοι

Κατάλογοι - τιμοκατάλογοι - φωτοκατάλογοι
προϊόντων, πελατών, υπηρεσιών.
Σε ψηφιακή & έντυπη μορφή.

Αλληλογραφία

Συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συγχώνευση, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
Επαγγελματικές επιστολές, δημιουργία απαντητικών προτύπων.
Δημιουργία & διαχείριση ταχυδρομικών θυρίδων.
Διεκπεραιώσεις ταχυδρομείου και υπηρεσίες αποστολής courier.
Ομαδικές επιστολές - προσκλήσεις.

Διάφορα

Καταχωρήσεις αγγελιών, follow up.
Newsletters.
Οργάνωση  συνεδρίων, ημερίδων.
Συντονισμός συμμετοχής σε κλαδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις.
Οργανογράμματα.
Τυποποιήσεις διαδικασιών.
Παραγγελίες προμηθειών, αναλώσιμων.
Έρευνα αγοράς.
Εφαρμογές Γραφείου - Παρουσίαση & εκπαίδευση.

Δείτε ακόμα...
Marketing, Web Advertising & Promotion
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα Τηλεγραμματεία (eSecretary), Marketing, Promotion
επάνω