Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η athenspc.gr δίνει μέγιστη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτή η πολιτική απευθύνεται σε όλους
τους χρήστες, επισκέπτες και μέλη των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών, της athenspc.gr.

Σας ενθαρρύνουμε να λάβετε υπόψη αυτήν την πολιτική κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιείτε
τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, ώστε να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε δεδομένα με διάφορους τρόπους. Μπορεί να καταγράψουμε προσωπικά δεδομένα μέσα από τις ιστοσελίδες μας
ή / και τις εφαρμογές μας. Οι πληροφορίες που καταγράφουμε περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σχόλια καθώς και ό,τι άλλο ζητηθεί από εσάς.

Επίσης, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας μπορεί να καταγραφούν κάποιες πληροφορίες αυτόματα. Παράδειγμα, όλοι
οι περιηγητές (web browsers) στέλνουν αυτόματα πληροφορίες για όλες επισκέψεις που κάνετε σε διάφορες ιστοσελίδες,
όπως και στις δικές μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την IP (internet protocol) διεύθυνση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
σας, την διάρκεια της επίσκεψης σας, την έκδοση του περιηγητή σας, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε καθώς και
την ιστοσελίδα που έχει την αναφορά στην δική μας ιστοσελίδα. Ακόμα συλλέγονται πληροφορίες μέσω των cookies
που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο. Αν στον περιηγητή σας έχετε απενεργοποιήσει τα cookies,
τότε είναι πιθανόν να μειωθεί η ποιότητα της διαδικτυακή σας επίσκεψη στις ιστοσελίδες σας.

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη μας και δεν θα κάνουμε καμία χρέωση, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.


Καταγραφή Τηλεφωνικών Επικοινωνιών.

Για έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να καταγραφούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχετε μαζί μας.
Παρόλα αυτά έχετε την δυνατότητα στην αρχή της τηλεφωνική κλήσης να ζητήσετε να μην καταγραφεί η τηλεφωνική συνομιλία.


Που Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες, για την διαχείριση και
την βελτίωση των ιστοσελίδων μας καθώς και για άλλου λόγους που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική, στις ιστοσελίδες μας
ή σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μας.

Παράδειγμα: Για να απαντάμε σε σχόλια σας, σε απορίες σας και για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών.
Ακόμα για να σας στέλνουμε μηνύματα υποστήριξης και άλλων πληροφοριών που ζητάτε από εμάς.
Επίσης χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή για νέες προσφορές.


Διασφάλισης Απορρήτου, Εχεμύθειας και Μη δημοσιοποίησης Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δεδομένα σας, αυτά που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των υπηρεσιών μας, είτε τα προσωπικά σας δεδομένα,
διατηρούνται όλα εκτός δημόσιας έκθεσης και ανακοίνωσης. Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν. Απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν ή να τα δημοσιεύσουν.
Δεν μοιράζονται, δεν πωλούνται, δεν παραχωρούνται, δεν δημοσιοποιούνται και ούτε ανταλλάσσονται με τρίτους.
Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο 2472 / 97 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία.


Ασφάλεια και Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η athenspc.gr λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία, αποτρέψει την απώλεια,
κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και την καταστροφή τους. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε,
ότι τα μέτρα ασφαλείας πιθανόν να μην είναι αδιαπέραστα, παρόλες τις προσπάθειες μας
να χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, είστε υπεύθυνοι για την κράτηση του εμπιστευτικού του χαρακτήρα.
Μην τη μοιράζεστε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας αποτέλεσε αντικείμενο
κατάχρησης ή κλοπής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως και να ζητήσετε νέο κωδικό.


Ενημέρωση, Πρόσβαση και Διαγραφή των Προσωπικών σας Στοιχείων

Εάν κάποιες προσωπικές πληροφορίες τροποποιηθούν, σας παρακαλούμε να διορθώσετε ή
να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας το συντομότερο δυνατό.
Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή, αλλαγές ή την πρόσβαση στα στοιχεία σας στέλνοντας email στο info@athenspc.gr.


Αλλαγές στην Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η athenspc.gr μπορεί να αλλάξει αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Ελέγξτε στο κάτω μέρος της σελίδας, την ημερομηνία της
τελευταίας ενημέρωσης. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική αυτή, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Η Τελευταία Ενημέρωση έγινε την 28/8/2011 από την athenspc.gr.
Για πληροφορίες, ερωτήσεις, απορίες και διευκρινίσεις των παραπάνω, στείλτε email στο info@athenspc.gr


επάνω