Όροι Χρήσης - Σύμβαση Χρήσης

Οι όροι χρήσης της κάθε υπηρεσίας διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου
όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές της athenspc.gr
διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών
μέσα από το υπάρχον κείμενο. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της athenspc.gr,
υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Ο επισκέπτης των σελίδων και χρήστης των υπηρεσιών της athenspc.gr δέχεται τους όρους χρήσης, που ισχύουν για το όλο το σύνολο
των περιεχομένων, των σελίδων, των γραφικών και των αρχείων της athenspc.gr. Οφείλει να διαβάσει προσεκτικά
τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας.
Η athenspc.gr μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης κατά καιρούς.
Ελέγξτε στο κάτω μέρος της σελίδας, την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας της athenspc.gr.
Παρακαλείστε να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για πιθανές αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών και
των σελίδων της athenspc.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνη η athenspc.gr για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε
περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο
μέσα από της σελίδες της athenspc.gr.

Λεκτική, φυσική, γραπτή ή άλλη κατάχρηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των υβριστικών χαρακτηρισμών) οποιουδήποτε
πελάτη, επισκέπτη, συνεργάτη ή μέλους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού και διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η athenspc.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων
οι σελίδες της athenspc.gr διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της athenspc.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών
και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της athenspc.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, δε μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, ηχογράφησης, μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,
αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της athenspc.gr.
Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό
υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης της athenspc.gr.

Σύνδεσμοι - Links προς Άλλες Ιστοσελίδες.

Η athenspc.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και
την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμων - links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους ,πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες.
Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η athenspc.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

Προγράμματα και Εφαρμογές

Κάποια από τα προγράμματα που προτείνουμε απαιτούν εξειδικευμένη χρήση, διαφορετικά μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας.
Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη και η athenspc.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανόν προβλήματα
ή βλάβες που θα προκληθούν από την απλή χρήση ή για λάθος χειρισμό αυτών των εφαρμογών.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters της athenspc.gr λαμβάνονται με την εγγραφή σας στις λίστες παραληπτών και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
athenspc.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Η athenspc.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της athenspc.gr, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή
αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της athenspc.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην athenspc.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων μας.

Περιορισμός Ευθύνης της athenspc.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η athenspc.gr και οι διαχειριστές των
ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
εφαρμογών και οδηγιών της athenspc.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση
των όρων χρήσης της athenspc.gr, των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται.

Τα περιεχόμενα των σελίδων της athenspc.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη και συνεπαγόμενη
με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η athenspc.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες
ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα
και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η athenspc.gr προσπαθεί ώστε ο ισότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Οι διαχειριστές
της athenspc.gr δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα,
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η athenspc.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της athenspc.gr, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή
αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της athenspc.gr και του
επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται
υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Η Τελευταία Ενημέρωση έγινε την 28/8/2011 από την athenspc.gr.
Για πληροφορίες, ερωτήσεις, απορίες και διευκρινίσεις των παραπάνω, στείλτε email στο info@athenspc.gr
Διαβάστε ακόμα και τους
Όρους Χρήσης για κάθε μια υπηρεσία ξεχωριστάΤηλεκπαίδευσης eLearning

Τηλεγραμματείας Marketing Promotion

Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ
επάνω